Uit een onderzoek dat ik heb gedaan, bleek dat veel leerlingen moeite hebben met het bepalen of een werkwoord sterk of zwak is. Je moet de sterke werkwoorden gewoon onthouden! Je kunt het niet echt 'bepalen'; de sterke werkwoorden moet je uit je hoofd leren.

Het onderscheid tussen sterke en zwakke werkwoorden heb je nodig bij de verleden tijd en het voltooid deelwoord. 

 

Een sterk werkwoord verandert van klank in de verleden tijd.

 

In de link hieronder vind je een lijst van Beter Spellen met heel veel sterke werkwoorden.

https://www.beterspellen.nl/website/index.php?pag=113

 

Hieronder vind je een oefening met sterke werkwoorden. Zet de sterke werkwoorden in de verleden tijd (v.t.).

1. schijnen            De zon ______________ heerlijk op het land.

2. slaan                 De hockeyer ___________ de bal in het doel.

3. komen             Gisteren __________ mijn oom even langs.

4. lopen               De mensen ___________ gewoon door. 

5. gaan                 Vader en moeder ___________ samen uit.

6. kunnen            Hij __________ zijn aandacht niet bij de les houden.

7. vinden              Deze les _________ Piet erg vervelend. 

8. staan                De bergeend ____________ op zijn kop in het water.

9. blijven              Jeanette __________ naar het boekje zoeken.

10. duiken            De futen _________ onder water.

11. komen             Na enige tijd ___________ ze weer boven.

12. grijpen            Moeder ___________ net op tijd het meisje vast.

13. winnen           Wie ___________ de eerste prijs?

14. meten            De meester ___________ de lengte van ons lokaal.

15. werpen           De inbreker ____________ een steen door de ruit. 


Antwoorden:

1. scheen

2. sloeg

3. kwam

4. liepen

5. gingen

6. kon

7. vond

8. stond

9. bleef

10. doken

11. kwamen

12. greep

13. won

14. mat

15. wierp