Natuurlijk zijn er uitzonderingen! Er zijn werkwoorden die een aparte vervoeging hebben in de tegenwoordige tijd en verleden tijd. Het gaat om de werkwoorden:

- zijn

- hebben

- willen

- zullen

- kunnen

- mogen 

Vooral de eerste, tweede en derde persoon enkelvoud volgen bij deze werkwoorden niet het gewone schema.

 

ZIJN

t.t                                                                      v.t.

ik ben, jij bent, hij is                                      ik was, jij was, hij was

wij zijn, jullie zijn, zij zijn                              wij waren, jullie waren, zij waren

voltooid deelwoord: geweest

 

HEBBEN

t.t.                                                                     v.t

ik heb, jij hebt, u heeft, hij heeft                ik had, jij had, hij had             

wij hebben, jullie hebben, zij hebben      wij hadden, jullie hadden, zij hadden

voltooid deelwoord: gehad

 

WILLEN

t.t.                                                                     v.t.

ik wil, jij wilt, hij wil                                        ik wilde (wou), jij wilde (wou), hij wilde (wou)                               

wij willen, jullie willen, zij willen                wij wilden, jullie wilden, zij wilden

voltooid deelwoord: gewild

 

ZULLEN

t.t.                                                                     v.t.

ik zal, jij zult, hij zal                                        ik zou, jij zou, hij zou

wij zullen, jullie zullen, zij zullen                wij zouden, jullie zouden, zij zouden

voltooid deelwoord: - 

 

KUNNEN

t.t.                                                                     v.t.

ik kan, jij kunt, hij kan                                   ik kon, jij kon, hij kon

wij kunnen, jullie kunnen, zij kunnen       wij konden, jullie konden, zij konden

voltooid deelwoord: gekund

 

MOGEN

t.t.                                                                     v.t.

ik mag, jij mag, hij mag                                ik mocht, jij mocht, hij mocht

wij mogen, jullie mogen, zij mogen         wij mochten, jullie mochten, zij mochten

voltooid deelwoord: gemogen